Apolas Lermi - Mavra İmeras / Kara Günler
(Rumca, Romeika, Pontiaka, Karadeniz Rumcası, Trabzon Rumcası)
Altyazı seçeneğini açarak Türkçe izleyebilirsiniz.
.
mavra imeras
e mana m' me t’emena, esires polla ponia
krougoun so nou m’ kai klaigo, ta palaia ta xronia
o krion eseve me, t’ apsimon ekollisa
amon tin mana sevntan, ne eida ne pentesa
apo makra tereiten, alo to permeneiten
epareite emena, sa raşia fereiten
exathan i palaioi, ego pa as pothano
epomina manaxos, ato pa na mathano

Söz: Mehmet İnan
Müzik: Geleneksel (Tonya, Maçka, Akçaabat)
Kapak Foto: İnan Kalyoncu

İletişim: 05355891551
İnstagram: https://www.instagram.com/apolaslermi/​
Facebook: https://m.facebook.com/ApolasLermi/​
Twitter:https://twitter.com/apolaslermi/​
www.apolaslermi.com