30. Κάβζας - Kavzas

havza map

List of the Greek villages of Κάβζας - Kavzas (today Havza)

Κάβζα - Kavza
Αμπτουρχασάν - Amptourhasan
Αχγιάρμουρτσουγού - Akyiarmourtsougou
Γιαγπασάν - Yiagbasan
Γιαγτζίμαχμούρ - Yiagtzimakhmour
Γίλχουτζα - Yilkhoutza
Γιουβάσοχου - Yiouvasokhou
Γκολούτζα - Goloutza
Ελμαλούτζα - Elmaloutza
Εσκίορεν - Eskioren
Ιγδίζ - Igdiz
Ισίκιοϊ (ή Σίχκιοϊ) - Isikioy (or Sikhkioy)
Καβατζήγιουρτ (ή Καβακτσή) - Kavatziyiourt (or Kavaktsi)
Καράμεσα - Karamesa
Καρατζάορεν (ή Καρατζάβιραν) - Karatzaoren (or Karatzaviran)
Κεντιρλί - Kentirli
Κενέκ - Kenek
Κιζιλτζάορεν - Kiziltzaoren
Κιοσουρούφ - Kiosourouf
Κιρανλού (ή Κιρενλίκ) - Kiranlou (or Kirenlik)
Κοβανίτς - Kovanits
Κοπτσούταγου - Koptsoutagou
Κοτζάογλου - Kotsaoglou
Μαϊσλού - Maislou
Ναρλούκ - Narlouk
Ντερετζάν - Deretzan
Ντερετζίκ - Deretzik
Ορφάν (ή Οφράν) - Orfan (or Ofran)
Ουμουρτζούκ (ή Ιμιρτζίκ) - Oumourtzouk (or Imirtzik)
Πουρσούκαλαν - Poursoukalan
Σερίφαλι (Σερέφελι) - Serifali (or Serefeli)
Σίχκιοϊ - Sikhkioy
Σουλεϊμάνκιοϊ (ή Σιλεμένκιοϊ) - Souleimankioy (or Silemenkioy)
Σοφουλάρ - Sofoular
Τάσολουκ - Tasolouk
Τάχνα - Takhna
Τεκέκουραν (Τεκέαραν) - Tekekouran (or Tekearan)
Τονούζαλαν - Tonouzalan
Τσαϊροζου (ή Τσιφλίκ) - Tsairozou (or Tsiflik)
Τσιφλίκ - Tsiflik
Τσαμλούκιοϊ - Tsamloukioy
Τσαμλούτζα (ή Χαμάμ-αγιαγού) - Tsamloutza (or Hamam-ayiayou)
Τσιρλαχλάρ - Tsirlakhlar
Τσελτέκ - Tseltek
Χατζήντεντέ - Hatzidende

This list of the Greek villages of Pontus (or villages where Greeks resided) was compiled by the Center of Asia Minor Studies (Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών) which is based in Greece. The list may exclude some villages which weren't known at the time the study was completed. Source: The History of Pontian Hellenism, Christos Samouilidis, Thessaloniki 1992.

Map below is just a guide and is hosted by an external source.

Related Articles

19. Άρδασα - Ardasa

28. Αμάσεια - Amasya