7. Κοτύωρα (Ορδού) - Kotyora (Ordu)

ordu map

Kotyora (today Ordu) is a seaside town which dates back to Ancient times. A passage in Homer's Iliad refers to it as Kitoros. Greeks from the region of Chaldia moved to Kotyora during Turkish rule and the city enjoyed a steady rise in population, in particular from the middle of the 19th century. At the beginning of the 20th century, Kotyora had a population of 12,000 of which half were Greeks and the rest were either Turks or Armenians. Read more about Ordu.

The Greek settlements

Τμήμα Κοτυώρων (Section Kotyora)
Κοτύωρα - Kotyora
Αλαντζούκ - Alantzouk
Αλήσαϊβάν - Alisaivan
Αλούτζιν - Aloutzin
Αρμούτελη-Μαντέν - Armouteli-Maden
Αρπάκιοϊ - Arpakioy
Άρτας - Artas
Αρτούχ - Artoukh
Αχουρλή (Ρουμ Αχουρλή) - Akhourli (Rum Akhourli)
Γενίκιοϊ - Yenikioy
Γιούναλαν (ή Ίνταλαν) - Yunalan (or Intalan)
Γκιαούρμπικι - Gkiaourbiki
Ίνερε - Inere
Καβακλίτζε - Kavaklitze
Καγιάμπασι - Kayiambasi
Καραπάνατα (ή Κάτω Γκιαβούρμπικι) - Karapanata (or Lower Gkiavourbiki)
Καρατάς - Karatas
Κιάλταγου - Kialtagou
Κιρετσούχ - Kiretsoukh
Κοϊνούκ - Koynouk
Κουζούλτιζι - Kouzoultizi
Κούσουβα - Kousouva
Μεσάτσιχουρ - Mesatsikhour
Μπέηλαν - Beyalan
Οβάτζιχουρ - Ovatzikhour
Ολάαλαν - Olaalan
Ολουκλί - Oloukli
Ποτάμια - Potamia
Σεμέν - Semmen
Σινανλί - Sinanli
Ταλκιτζά - Talkitza
Τεϊνελί - Teynelli
Τελίκκαγια - Telikkayia
Τεπέκιοϊ - Tepekioy
Τιουτιουκλί - Tioutioukli
Τουρνάσουϊ - Tournasooi
Τσαταλί - Tsatali
Τσοού - Tsoou
Φεραχλί - Ferakhli
Χαϊτάρ - Khaitar


Τμήμα Βώνας (Section Vona)
Βώνα - Vona
Γιασών (Ιασώνιον) - Yiason (Yiasonion)
Περσεμπέ - Persembe
Πολατλί - Polatli
Τεκκιά ή Φέκια - Tekkia or Fekia
Τσάκα - Tsaka
Φερνέκ - Fernek


Τμήμα Χαψάμανας (Section Khapsamana)
Γκιόλκιοϊ (Χαψάμανα) - Gkiolkioy (Khapsamana)
Άκκερις - Akkeris
Αντούζ - Antouz
Γεμισκιάν - Yemiskian
Εϊρίπελ - Eirypel
Κιλιτζάχασαν - Kilitzakhasan
Κουρούαγατς - Kourouagats
Μεσάαλαν - Mesaalan
Περνετζίκ - Pernetzik
Τάμαλαν - Tamalan
Τάραχτα - Tarakhta

This list of the Greek villages of Pontus (or villages where Greeks resided) was compiled by the Center of Asia Minor Studies (Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών) which is based in Greece. The list may exclude some villages which weren't known at the time the study was completed. Source: The History of Pontian Hellenism, Christos Samouilidis, Thessaloniki 1992.

Map below is just a guide and is hosted by an external source.

Related Articles

19. Άρδασα - Ardasa

28. Αμάσεια - Amasya