15. Παϊπούρτ(η) - Paypourt(i)

List of the Greek villages of ΠΑΪΠΟΥΡΤ(Η) - PAYPOURT(I)

Παϊπούρτ(η) - Paypourt(i)
Καράγιασμαχ - Karayiasmakh
Κόσκιρι - Koskiri
Παλαιχώρ - Palaikhor
Πουλούλε - Poulele
Τουρνάκαγια - Tournakayia
Τσαμούρ(ε)α - Tsamourea
Χαϊκια - Haykia
Χαλβά-Μαντέν - Halva-Maden
Χατράχ - Khatrakh

This list of the Greek villages of Pontus (or villages where Greeks resided) was compiled by the Center of Asia Minor Studies (Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών) which is based in Greece. The list may exclude some villages which weren't known at the time the study was completed. Source: The History of Pontian Hellenism, Christos Samouilidis, Thessaloniki 1992.

Map below is just a guide and is hosted by an external source.

Related Articles

19. Άρδασα - Ardasa

28. Αμάσεια - Amasya