Αρχή κάλαντα κι αρχή του χρόνου,
κι αρχή του χρόνου,
πάντα κάλαντα, πάντα του χρόνου,
πάντα ,του χρόνου.

Αρχή μήλον εν' κι αρχήν κυδών εν,
κι αρχήν κυδώνεν.
Κι αρχή βάλσαμον το μυριγμένον,
το μυριγμένον.

Εμυρίστεν ατό ο κόσμος Άλεν',
ο κόσμος Άλεν,
για μυρίστ' ατό κι εσύ αφέντα μ',
καλέμ αφέντα.

Ερθαν καλά παιδία είσην πόρταν
και ξαν σην πόρτα σ '.
Άψον το κερί σ' κι έλα σην πόρτα σ'
κι έλα σην πόρτα σ'.

Χαμηλόπα, χα ξερά τζιρόπα,
ξερά τζιρόπα.
Χα ξερά μαύρα κοικκίμελόπα,
κοκκιμελόπα.

 

Go to top

Enjoying our website? You can now show your support by shouting us a coffee

Amount