Τα πεντικούδε(α) και το κωδωνόπον

Τα πεντικούδε(α) εποίναν σχοτ'1και είπαν:

"Για να μη τρώει μας η κάτα πρεπ' να ταχεύομε'2 'ς σην γούλαν ατ'ς έναν κωδωνόπον.  Άμον το σουμών' μας, εείνο 'α κρούει 'α παίρομε χαπάρ' κι 'α κρύφκουμες...".

"Έμορφα" είπαν ολ', "άτο εν' το μιγκίν3..."

 

Έκ'σεν όλον ο τρανόν, ο γέρον ο πεντικόν και είπεν:

"Ατό το λέτε καλόν εν' άμαν ποιός 'α πάει ταχεύ' α;"

Όλ ετέρεσαν τ'εναν τ'άλλο. Κανείς 'κ εθέλ'νεν να 'ποίνεν την παλικαροσύνεαν. Άτσ' πα η κάτα τρώει τα πεντικούδε(α).

 

1. συνέλευση (ρωσ. shodka, ΕΡΛ, 1082)
2. να κρεμάσουμε (ρ. ταχεύω, ΙΛΠ)
3. τρόπος, ευκαιρία (ΙΛΠ).

 

Πηγή
Λαογραφικά Σύμμεικτα Περιοχής Καρς
Σάββα Πορφυρίου Παπαδοπούλου
Αρχείον Πόντου. Τόμος Τεσσερακοστός Τέταρτος. Αθήνα 1992-3 σελ 87

Photo source

Related Articles