Εξεβ' απαν σο Μποζ Τεπε
κι ειδα την Τραπεζουντα.
Τα δακρα σ'ομματοπα μου
αλλο 'κι θα στεγνουνταν

 

Go to top

Enjoying our website? You can now show your support by shouting us a coffee

Amount