Ποντιακό Νανούρισμα (A Pontic Lullaby)

Κοιμέθ αρνί μ', κοιμέθ πουλί μ'
και παρ της αυ(γ)ής τον ύπνον.
Εσύ ακόμα θα τρανύντς
είσαι πολλά μικρίκον.

Μικρό μου, χαιδεμένο μου
μικρόν λαλαshεμένον.
Α σην αγάπεν το πολλά
οξώκα εγώ κι βγαίνω.

Μικρόν, μικρόν, μικρίτσικο
μικρόν μαργαριτάριν.
Εσύ είσαι ο πόθοσ ιμ'
εσύ εισαι και το θάρρι μ'.

Νάνι νάνι το μικρόν τ' αρνίν
πως κοιμάται απές σο κουνίν.
Νάνι το πουλίν, το μικρόν τ' αρνίν
ατό πότε θα τρανύν;

Μικρόν πουλίν, μικρόν
μικρόν ας ση φωλέαν.
Τα μαύρα τα ματόπα σ'
εν άμον την ελαίαν.

 

Related Articles

Ζεί ο Πόντον

Άγγελος με τα φτερά