Κοιμέθ αρνί μ', κοιμέθ πουλί μ'
και παρ της αυ(γ)ής τον ύπνον.
Εσύ ακόμα θα τρανύντς
είσαι πολλά μικρίκον.

Μικρό μου, χαιδεμένο μου
μικρόν λαλαshεμένον.
Α σην αγάπεν το πολλά
οξώκα εγώ κι βγαίνω.

Μικρόν, μικρόν, μικρίτσικο
μικρόν μαργαριτάριν.
Εσύ είσαι ο πόθοσ ιμ'
εσύ εισαι και το θάρρι μ'.

Νάνι νάνι το μικρόν τ' αρνίν
πως κοιμάται απές σο κουνίν.
Νάνι το πουλίν, το μικρόν τ' αρνίν
ατό πότε θα τρανύν;

Μικρόν πουλίν, μικρόν
μικρόν ας ση φωλέαν.
Τα μαύρα τα ματόπα σ'
εν άμον την ελαίαν.

 

 

Go to top

Enjoying our website? You can now show your support by shouting us a coffee

Amount