Νενί το βασιλόπουλο,
βασίλικων κλωνάριν,
νενί το αηδονάκι μου
και το περιστεράκι.
Νενί, πουλί μ'γλυκότατον,
τεκνόν ζαχαρωμένον,
νενί, πουλί μ'γλυκοόατον,
τεκνόν χαριτωμένον,
νενί, πουλί μ'σπλάχνικον,
τεκνόν αγαπημένον.
Κοιμέθ', κοιμέθ', μικρόν πουλίν,
κι επάρ'τ'ς αυγής τον ύπνον...

 

Γ. Χατζοπουλος
 
 

 

Go to top

Enjoying our website? You can now show your support by shouting us a coffee

Amount