Γ- γ

Γαβούν - Πεπόνι - Gavoun - Melon
Γαιδούρ/Γαιδίρ - Γαίδαρος - Yaithour/Yaithir - Donkey
Γαίς - Λουρίδα - Gaish - Belt
Γάλε Γάλε (ή Στέρια Στέρια) - Σιγά Σιγά - Gale Gale (or Steria Steria) - Slowly Slowly
Γαλή - Γάτα - Galin - Cat
Γάλια - Σιγά - Galia - Slowly
Γανάτ - Φτερό - Ganat - Wing
Γαντουρεύω - Πείθω - Gantourevo - To convince or persuade
Γαργάτς - Ένα είδος δέντρο (καραγάτσι) - Gargats- A type of tree
Γαρή - Σύζηγος - Gari - Wife
Γενεάν - Γενεά - Yenean - Generation
Γεράν - Πληγή - Geran - A Wound
Γερανέον - Γαλάζιο - Geraneon - Light blue
Γιαβάς, Γιαβάσια (Toυρκικό) - Σιγά Σιγά - Yiavas, Yiavasia - Slowly Slowly
Γιαγλίν - Λιπαρό - Yiaglin - Greasy
Γιαμ' - Μήπως - Yium - Perhaps
Γιατρικόν - Φάρμακο- Yiatrikon - Medicine
Γιεργάν - Πάπλωμα - Yιergan - A bed douna
Γιοσμάς - Λεβέντης, όμορφος - Yiosmas - Fine man, good looking
Γλιάζω - Γλυστρώ - Gliazo - I slide
Γλουπίζω - Ξεφλουδίζω - Gloopizo - Peel
Γνεφίζω - Ξυπνώ - Gnefizo - I Wake Up
Γολάι (ή Κολάι) - Εύκολο - Golay (or Kolay) - Easy
Γολτούκ' - Μασχάλη - Goltouk - Armpit
Γομάτο - Γεμάτο - Gomato - Full
Γομώνω - Γεμίζω - Gomono - I fill up
Γονοshεύω - Μιλάω, Συζητάω - Gonoshevo - I talk, converse
Γουζλάρακας - Oμοφυλόφιλος - Gouzlarakas - Gay
Γούλα - Λαιμός - Goula - Neck
Γονουσεύω - Μιλάω - Gounoushevo - I Speak
Γουήν - Λάκος - Gouin - Ditch/pit
Γουρπάν(ι) - Θυσία - Gourpan - Sacrifice
Γουρτάρεμαν - Σωτηρία - Gourtareman - Rescue Effort/Salvation
Γουτουρεμένον - Zωηρό/Λυσσασμένο - Goutouremenon - Wild/Frenzied
Γουρταρεύω - Σώζω - Gourtarevo - Escape or Save
Γουζεμέντζα/Κουζεμέντζα - Θυμωμένη - Gouzementza/Kouzemenza - Upset or Angry female
Γουτουρεύω - Κάνω αταξίες (τρέλλες) - Gootoorevo - I misbehave
Γράφτω - Γράφω - Grafto - I write
Γρέα - Γριά - Grea - Old Lady
Γριντζίλια - Ούλα - Grintzilia - Gums
Γυναικίζ' - Ο άντρας παντρεύεται - Yinekiz - A male getting married
Γυργήρης - Ουράνιο Τόξο - Yiryiris - Rainbow