Θ - θ

 

Θάρρεμαν - Ελπίδα - Thuremunn - Hope
Θελ'κόν - Θηλυκό - Thelgkon - Female
Θελκούρας - Άταχτα Κορίτσια - Thelkouras - Troublesome girls
Θεγατέρα - Κόρι - Thegatera - Daughter
Θουρμούλ - Ψίχουλο - Thoormool - Crumb
Θρημούλια ή θρυμουλόπα - Ψήχουλα - Thrimoulia/Thrimoulopa - Crumbs
Θρουμουλίζω - Κάνω κάτι κομματάκια - Throumoulizo - Break into pieces
Θύμπιρα - Θυμάρι - Thimbira - Thyme